ALTA FJERNVARME

MILJØVENNLIG FJERNVARME

Alta Fjernvarme skal levere miljøvennlig fjernvarme basert på fornybare ressurser. Gjennom forbrenning av kvalitetssikret og sortert returtrevirke skal vi levere behagelig, pålitelig, rimelig og miljøvennlig fjernvarme til våre kunder i Alta sentrum.

Bygg_Glassfasade_Bakside.jpg
Pumper_1etg.jpg
Bark and Woodchip
Drone_skorstein.jpg
Fjernvarme i Alta
Om oss

Fornybar fjernvarme basert på lokale ressurser

Alta Fjernvarme produserer fjernvarme basert på returtrevirke. Returtrevirke er lettere forurenset trevirke som innbyggerne i Nord-Norge leverer til sine avfallsselskap for gjenvinning. Noen av disse avfallselskapene har gått sammen og etablert Alta Fjernvarme for å håndtere slikt trevirke gjennom å produsere miljøvennlig fjernvarme. Våre eiere er Remiks Produksjon AS, Vefas Retur AS, Avfallsservice AS og Finnmark Miljøtjeneste AS.

Siste nytt

Oppstart av prøvedrift ved forbrenningsanlegget i Markveien

11.06.2018

Renseprosessen er i gang

20.01.2018

God jul og godt nytt år

22.12.2017

1/1
Please reload

Tlf 906 38 867

Markveien 45B, 9510 Alta

Alta Fjernvarme AS