top of page

ALTA FJERNVARME

MILJØVENNLIG FJERNVARME

Alta Fjernvarme skal levere miljøvennlig fjernvarme basert på fornybare ressurser. Gjennom forbrenning av kvalitetssikret og sortert returtrevirke skal vi levere behagelig, pålitelig, rimelig og miljøvennlig fjernvarme til våre kunder i Alta sentrum.

Bygg_Glassfasade_Bakside.jpg
Pumper_1etg.jpg
Bark and Woodchip
Drone_skorstein.jpg
Drone_AltaCity.jpg
Om oss

Fornybar fjernvarme basert på lokale ressurser

Alta Fjernvarme produserer fjernvarme basert på returtrevirke. Returtrevirke er lettere forurenset trevirke som innbyggerne i Nord-Norge leverer til sine avfallsselskap for gjenvinning. Noen av disse avfallselskapene har gått sammen og etablert Alta Fjernvarme for å håndtere slikt trevirke gjennom å produsere miljøvennlig fjernvarme. Våre eiere er Remiks Produksjon AS, Vefas Retur AS, Avfallsservice AS og Finnmark Miljøtjeneste AS.

bottom of page