top of page
Hvorfor fjernvarme?

Alta Fjernvarme produserer fjernvarme basert på forbrenning av returtrevirke. Returtrevirke er et avfallsprodukt som er meget godt egnet for energigjenvinning. For å utnytte energien som kommer av forbrenningen har vi bygd et distribusjonsnett hvor varmt vann pumpes gjennom Alta sentrum hvor det varmer opp hoteller, kjøpesenter, leiligheter og andre bygg.

 

Ved bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg reduseres belastningen på strømnettet og bruken av elektrisitet. Det er bra for miljøet. I tillegg bidrar utnyttelsen av denne ressursen til verdiskapning lokalt, i stedet for å sendes ut av regionen for utnyttelse.

Detaljer_Danstoker.jpg
Kundesentral_Kjøpesenter.jpg
Hvem kan få fjernvarme?

Alta Fjernvarme har søkt konsesjon for leveranse av fjernvarme til så og si hele Alta sentrum - se konsesjonskartet vårt på denne siden.

For bygg med vannbåren varme eller oppvarming gjennom ventilasjonsanlegg er fjernvarme meget godt egnet. I tillegg kan fjernvarme brukes i prosessindustri. 

 

Alta kommune har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme i Alta sentrum. Dersom du planlegger nybygg eller du har lyst å diskutere tilknytning av eksisterende bygg til en miljømessig og økonomisk gunstig alternativ til elektrisk oppvarming må du gjerne ta kontakt med oss.

Miljøvennlig?

I vår region samles det inn tusenvis av tonn med returtrevirke hvert år. Dette er trevirke som kommer fra f.eks. byggeplasser og rivningsprosjekter. Det er positivt for miljøet at denne store ressursen utnyttes så nært produsenten som mulig.

Ved forbrenning av returtrevirke må man ta spesielle hensyn, blant annet stilles det strenge krav til sortering og til rensing av røyken som skal slippes ut. Fylkesmannen i Finnmark har gitt Alta Fjernvarme rammer for hvor mye utslipp vi har lov til å ha, samtidig som vi selv ønsker å begrense våre utslipp så mye som mulig. Rammene for utslipp er langt innenfor hva som er helseskadelig, og srger for at fjernvarme ikke skal være en belastning eller til fare for innbyggerne i Alta.

Bark and Woodchip
bottom of page