top of page
Her bygger vi

Alta Fjernvarme leverer fjernvarme i Alta sentrum, og vil i tiden fremover bygge ut fjernvarmenettet ytterligere, slik at enda flere kan få rimelig og miljøvennlig fjernvarme.

Vårt konsesjonsområde definerer yttergrensene for hvilke områder vi kan levere fjernvarme til i dag, men vi er alltid interessert i å vurdere nye prosjekter og leveranser - også utenfor dette.

I 2018 vil vi bygge ut området gamle sentrum, i tillegg har vi planer for utvidelse av nettet i sentrum. Den planlagte utvidelsen er markert i blått på kartet under.

Siste nytt fra utbyggingen av fjernvarmenettet
bottom of page