Her bygger vi

Alta Fjernvarme leverer fjernvarme i Alta sentrum, og vil i tiden fremover bygge ut fjernvarmenettet ytterligere, slik at enda flere kan få rimelig og miljøvennlig fjernvarme.

Vårt konsesjonsområde definerer yttergrensene for hvilke områder vi kan levere fjernvarme til i dag, men vi er alltid interessert i å vurdere nye prosjekter og leveranser - også utenfor dette.

I 2018 vil vi bygge ut området gamle sentrum, i tillegg har vi planer for utvidelse av nettet i sentrum. Den planlagte utvidelsen er markert i blått på kartet under.

Siste nytt fra utbyggingen av fjernvarmenettet

11.06.2018

Alta Fjernvarme vil med dette gi innbyggerne i Alta og spesielt våre naboer forhåndsvarsel om at vi planlegger oppstart av prøvedrift ved forbrenningsanlegget i Markveien i uke 25.

De planlagte ombyggingene av anlegget er nå gjennomført og renseutstyr for røykgassene er på plass, slik at anlegget teknisk tilfredsstiller de krav som myndighetene stiller. Vi forventer at oppstarten av anlegget skal gå smertefritt, men ønsker like...

Please reload

Tlf 906 38 867

Markveien 45B, 9510 Alta

Alta Fjernvarme AS