top of page
Avviksmelding/Klage

Alta Fjernvarme ønsker å minimere belastningen av vår virksomhet på naboer og andre. Vi har derfor etablert et kvalitetssystem som innebærer automatisk varsling til bl.a. naboer ved avvik og driftsforstyrrelser. 

Vi ønsker også å få tilbakemeldinger fra publikum på hvordan vår virksomhet påvirker dem. Du kan bruke dette skjemaet for å registrere en slik tilbakemelding.

Vi tar kontakt med deg i ettertid for å følge opp tilbakemeldingen.

Markveien 45, 9510 Alta, Norway

906 38 867

  • facebook

Your details were sent successfully!

bottom of page