top of page

Renseprosessen er i gang

Alta fjernvarme gjør tiltak for at innbyggere i Alta kommune ikke lengere skal ha lukt eller sot i sentrum. Her løftes et 9 tonn filter inn i bygget i Markveien.


bottom of page