Utslippstillatelse

Alta Fjernvarme AS har utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Finnmark, denne regulerer både utslipp til luft, vann og støy.

Under finner du utslippstillatelsen vår, du kan også laste ned dokumentet her. 

Tlf 906 38 867

Markveien 45B, 9510 Alta

Alta Fjernvarme AS