Driftsmeldinger

11.06.2018

Alta Fjernvarme vil med dette gi innbyggerne i Alta og spesielt våre naboer forhåndsvarsel om at vi planlegger oppstart av prøvedrift ved forbrenningsanlegget i Markveien i uke 25.

De planlagte ombyggingene av anlegget er nå gjennomført og renseutstyr for røykgassene er på plass, slik at anlegget teknisk tilfredsstiller de krav som myndighetene stiller. Vi forventer at oppstarten av anlegget skal gå smertefritt, men ønsker likevel å informere våre nærmeste naboer om aktiviteten som vi nå setter i gang.

I perioden med prøvedrift vil vi teste ulike funksjoner av anlegget, og det kan være at forbrenning vil måtte stanses og startes flere ganger. Disse opp- og nedfyringene skal i utgangspunktet ikke medføre belastninger for deg som nabo. Skulle du likevel oppleve anlegget som sjenerende setter vi stor pris på din tilbakemelding, enten via telefon på nr 906 38 867, via e-post til post@altafjernvarme.no eller via avviksskjema på www.altafjernvarme.no/meld-avvik.

Vi vil behandle alle meldinger f...

17.12.2017

I perioden 1. januar til 31. januar vil det foregå anleggsarbeider ved anlegget i Markveien. Det skal installeres en gasstank, som må graves ned i bakken. Vi beklager eventuelle ulemper for naboer i anleggsperioden.

Please reload

Alta Fjernvarme ønsker å minimere belastningen av vår virksomhet på naboer og andre. Vi har derfor etablert et kvalitetssystem som innebærer automatisk varsling til bl.a. naboer ved avvik og driftsforstyrrelser. 

Tlf 906 38 867

Markveien 45B, 9510 Alta

Alta Fjernvarme AS