top of page

Graving ifm ny gasstank


I perioden 1. januar til 31. januar vil det foregå anleggsarbeider ved anlegget i Markveien. Det skal installeres en gasstank, som må graves ned i bakken. Vi beklager eventuelle ulemper for naboer i anleggsperioden.


bottom of page